Privacyverklaring

De Amsterdamse Handelvereniging hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In onderstaande Privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens van leden en andere betrokkenen.